Οδηγός Αγοράς Επενδυτικού Ακινήτου

Sales Optimization

Η εξασφάλιση έμμεσου εισοδήματος* που προκύπτει από επένδυση είναι ένας από τους τρόπους που επιλέγουν πολλοί είτε, για να δημιουργήσουν ένα μαξιλαράκι οικονομικής ασφάλειας, είτε για να αποκτήσουν παθητικό εισόδημα με ελάχιστη ενασχόληση. Παθητικές μορφές επενδύσεων υπάρχουν πολλές, μια εκ των οποίων είναι η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.  Ένα ακίνητο θεωρείται επενδυτικό όταν ένα άτομο […]